خانته يده

ناس يخونها التعبير وناس تزل بها قدمها وهذا ايده حولا او انها متعاونه مع جهات خارجيه ضده :'(

Exit mobile version